Vindsaltan

Normalt brukar det inte vara några större svårigheter att få bygglov för en vindsaltan som vetter mot en innergård, förutsatt att det är byggtekniskt möjligt.

  • Undersök om er förening tillåter en byggnation av vindsaltan

  • Vi hjälper er med bygglovhandlingar, kontrollplan och kontakter med Stadsbyggnadskontoret

Skicka gärna en beskrivning av ert projekt till oss, så återkommer vi till er!

Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor AB