Fastighet: Vattuormen 20 - Stockholm

Bergstrands Arkitektkontor AB:s medverkan - arkitekt, kontrollansvarig

Byggherren önskade ändra användning av en befintlig kontorslokal till en bostad med hög standard. En kulturhistoriskt värdefull byggnad där stor omsorg har lagts när det gäller materialval, planlösning och anpassning till byggnadens arkitektur.

Ansvarig arkitekt: Joanna Oleksak.

foto: Bergstrands Arkitektkontor AB


Fastighet: Ankaret 1 - Stockholm.

Bergstrands Arkitektkontor AB:s medverkan - kontrollansvarig

Brf önskade genomföra en ombyggnation av råvind till nya bostäder med hög standard.

Ansvarig arkitekt: Andreas Martin Löf.


foto: Bergstrands Arkitektkontor AB

foto: Bergstrands Arkitektkontor AB

foto: Bergstrands Arkitektkontor AB


Fastighet: Fiskaren Större 1 - Stockholm

Bergstrands Arkitektkontor AB:s medverkan - arkitekt, kontrollansvarig

De boende i fastigheten Fiskaren Större 1 ville återställa en förvanskad fastighet till ett mer tidstypiskt utförande. Tillsammans med inkopplad rådgivande byggnadsantikvarie byttes moderna fönster ut, fasad putsades om samt nya kulörer angavs. Därmed förvandlade fastigheten till en fin representant i dessa historiskt viktiga kvarter. Under samma entreprenad monterades även tidstypiska balkonger och dörrar mot fastighetens innergård.

Ansvarig arkitekt: Noah Nyholm.


foto: Bergstrands Arkitektkontor AB

foto: Bergstrands Arkitektkontor AB


Fastighet: Inom Vallgraven 43:5 - Göteborg

Bergstrands Arkitektkontor AB:s medverkan - arkitekt, kontrollansvarig

Fastighetsägaren har låtit montera tidstypiska balkonger och dörrar mot gård.

Ansvarig arkitekt: Noah Nyholm.


foto: Bergstrands Arkitektkontor AB


Fastighet: Kalla 3 - Västerås

Bergstrands Arkitektkontor AB:s medverkan - arkitekt, kontrollansvarig

Fastighetsägaren har låtit montera väl anpassade tidstypiska balkonger mot en innergård.

Ansvarig arkitekt: Tomas Bergstrand.


foto: Bergstrands Arkitektkontor AB

Fastighet: Vasastaden 7:13 - Göteborg

Bergstrands Arkitektkontor AB:s medverkan - arkitekt, byggnadsantikvarie, kontrollansvarig

Fastighetsägaren har låtit montera väl anpassade tidstypiska balkonger mot en innergård.

Ansvarig arkitekt: Tomas Bergstrand.


foto: Bergstrands Arkitektkontor AB


Fastighet: Kil 2:70 - Nacka

Bergstrands Arkitektkontor AB:s medverkan - kontrollansvarig

Bergstrands Arkitektkontor AB har hjälpt byggherren med uppdaget som kontrollansvarig vid nybyggnation av villa vid Insjön i Nacka.


Ansvarig arkitekt: Lukas Thiel.

foto: Bergstrands Arkitektkontor AB


Fastighet: Hjorten 11 - Stockholm

Bergstrands Arkitektkontor AB:s medverkan - kontrollansvarig

Bergstrands Arkitektkontor AB har hjälpt byggherren med uppdaget som kontrollansvarig vid ombyggnation av trapphus med installation av ny hiss.

foto: Bergstrands Arkitektkontor AB


Fastighet: Hammarbyverken 5 - Stockholm

Bergstrands Arkitektkontor AB:s medverkan - kontrollansvarig

Bergstrands Arkitektkontor AB har hjälpt byggherren med uppdaget som kontrollansvarig vid byggnation av balkong/takterrass.

Ansvarig arkitekt: Tyréns Arkitektkontor AB.


foto: Bergstrands Arkitektkontor AB


Fastighet: Villa Kummelnäs - Nacka

Bergstrands Arkitektkontor AB:s medverkan - arkitekt, kontrollansvarig

Bergstrands Arkitektkontor AB har hjälpt byggherren med bygglovsarbeten och uppdaget som kontrollansvarig vid nybyggnation av villa.

Ansvarig arkitekt: Joanna Oleksak.


foto: Bergstrands Arkitektkontor AB


Fastighet: Katthuvudet 27 - Stockholm

Bergstrands Arkitektkontor AB:s medverkan - arkitekt, kontrollansvarig

Bergstrands Arkitektkontor AB har hjälpt byggherren med bygglovsarbeten och uppdaget som kontrollansvarig vid montering av nya balkonger och dörrar mot gata.

Ansvarig arkitekt: Tomas Bergstrand.


foto: Bergstrands Arkitektkontor AB


Fastighet: Tynningö - Vaxholm

Bergstrands Arkitektkontor AB:s medverkan - kontrollansvarig

Bergstrands Arkitektkontor AB har hjälpt byggherren med uppdaget som kontrollansvarig vid nybyggnation av fritidshus.

Ansvarig arkitekt: Rolf Eppens.


foto: Bergstrands Arkitektkontor AB


Skicka mail till: Bergstrands Arkitektkontor AB