Fastigheten Riddarsporren 17, Vasastan, Stockholm

De boende i brf Riddarsporren 17 i Stockholm har låtit montera nya stålbalkonger med dold ingjuten infästning samt nya dörrar. Bergstrands Arkitektkontor AB har upprättat bygghandlingar samt hjälpt bostadsrättsföreningen genom bygglovsprocessen samt bistått som konstrollansvarig under byggnation.

foto: Bergstrands Arkitektkontor

Fastigheten Rosen 13 & 14, Vasastan, Stockholm.

De boende i brf Rosen 13 & 14 har låtit monterat tidstypiska balkonger samt bytt tidigare befintliga trista 50-tals fönster till fönster i samma stil som fastighetens originalfönster. Genom att granska arkiverade bygghandlingar från byggtiden, så upprättade Bergstrands Arkitektkontor AB ett bygglovsförslag som gillades av både fastighetsägare och Stadsbyggnadskontorets handläggare.

foto: Bergstrands Arkitektkontor

foto: Bergstrands Arkitektkontor

Fastigheten Guldfasanen 6, Kungsholmen, Stockholm

De boende i fastigheten Guldfasen 6 har låtit monterat för fastigheten tidstypiska balkonger och dörrar mot gata, liknande befintliga balkonger. Bergstrands Arkitektkontor AB har upprättat bygglovshandlingar samt hjälpt bostadsrättsföreningen genom bygglovsprocessen.

foto: Bergstrands Arkitektkontor

 

Fastigheten Katthuvudet 27, Södermalm, Stockholm

Fastighetsägaren har låtit montera tidstypiska balkonger och dörrar mot gata. Bergstrands Arkitektkontor AB har upprättat bygglovshandlingar samt även hjälpt byggherren under produktion med uppdraget som kontrollansvarig.

foto: Bergstrands Arkitektkontor

Fastigheten Muraren 5, Östermalm, Stockholm

Fastighetsägaren har låtit montera väl anpassade tidstypiska stålramsbalkonger. Geometriska balkongplattor. Bergstrands Arkitektkontor AB har upprättat bygglovshandlingar.

foto: Bergstrands Arkitektkontor

Fastigheten Räfsan 5 & 6, Södermalm, Stockholm

Fastighetsägaren har låtit bygga om befintlig takkupa mot Ringvägen. Små fönster har ersatts med väl anpassade spröjsade vikglaspartier med spektakulär utsikt i söderläge. Från gata visuellt liten skillnad, men väsentligt bättre ljusinsläpp för de boende. Bergstrands Arkitektkontor AB har upprättat bygglovshandlingar samt bistått som kontrollansvarig under byggnation.

foto: Bergstrands Arkitektkontor

foto: Bergstrands Arkitektkontor

Nybyggnation av villa, Insjön, Nacka

Bergstrands Arkitektkontor AB har hjälpt byggherren med uppdaget som kontrollansvarig vid nybyggnation av villa vid Insjön i Nacka. Väl anpassat hus ritat av Lukas Thiel.

foto: Bergstrands Arkitektkontor

foto: Bergstrands Arkitektkontor

foto: Bergstrands Arkitektkontor

Skicka mail till: Bergstrands Arkitektkontor AB