Bygglov

Enligt nya PBL som trädde i kraft 2011 så ändrades bygglovsprocessen. Det som är nytt är i korthet:

  • En certifierad kontrollansvarig ska utses innan bygglov kan beviljas

  • När bygglov har beviljats ska ett tekniskt samråd genomföras samt ett startbesked ska utfärdas av kommunens bygginspektör innan byggnationen får påbörjas

  • Ett slutbesked krävs oftast innan bygnationen får tas i brukMer om bygglov för balkonger
  • www.balkonger.nu


  • Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor