Balkonger

Bor du i ett äldre hus som saknar balkonger mot gård och gata? Då har du nu möjlighet att förbättre ert boende gonom att montera tidstypiska balkonger. Vi har stor erfarenhet av projektering av nya balkonger, franska dörrar, vindsaltaner i flerfamiljshus. De flesta fastigheter som byggdes kring förra sekelskiftet i Sveriges större städer byggdes utan balkonger. Dels av kostnadsskäl och dels även för att intresset för att vistas på en uteplats var inte var lika självklart som idag. I vissa fastigheter så byggdes dock några vädringsbalkonger i anslutning till trapphuset mot den gemensamma gården. För fasader som vetter mot gator förekom det en del balkonger som ett arkitektoniskt positivt inslag, då ofta med rikligt utsmyckade räcken och konsoler.

Mer om balkonger

  • www.balkonger.nu


  • Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor