Arkitekt

Behöver ni en ny bostad eller vill ni öka befintlig boytan? Vi kan hjälpa er med förslag på nybyggnation, tillbyggnad, ombyggnad, ändrad användning av lokaler/råvind, nya balkonger och takterrasser mm. Det finns ofta många möjligheter.

  • Vi går igenom vilka önskemål ni har och projektets förutsättningar.

  • Utifrån önskemål, gällande regelverk och byggtekniska förutsättningar så hjälper vi er med ritningsförslag inför en bygglovsansökan. Efter att beställare tagit del av förslaget så revideras eventuellt förslaget (om något bör ändras). Är alla nöjda så skickas en ansökan in till kommunen.

  • När bygglov har beviljats planeras sedan en byggstart. För att kunna påbörja arbeten krävs ett startbesked. Läs även mer om kontrollansvarig och bygglovsprocessen under den flikarna ovan.

Vi jobbar med egna och externa arkitekter. Skicka gärna en beskrivning av ert projekt till oss, så återkommer vi till er!

Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor AB