Välkommen till

Bergstrands Arkitektkontor!

Våra arkitekter och byggingenjörer har stor erfarenhet av projektering av t ex balkongprojekt, vindsaltaner, ombyggnation av råvindar i flerbostadshus men även ny- och tillbyggnader av småhus. I varje projekt bedöms fastighetens arkitektoniska och byggtekniska förutsättningar samt även byggnadens kulturhistoriska värde beaktas när ett förslag upprättas. Vi hjälper fastighetsägare med bygglovshandlingar samt kommunikation med Stadsbyggnadskontoret under bygglovsprocessen. När bygglov har beviljats kan vi även hjälpa fastighetsägaren med uppdraget som kontrollansvarig under byggnation. För fastigheter med särskildt stort kulturvärde kan det ibland krävas en antikvarisk utredning för att kunna få bygglov och genomföra byggnation. Vi samarbetar därför även med en bygnadsantikvarie som kan hjälpa till med rådgivning och antikvariskt utlåtande.

Skicka mail till Bergstrands Arkitektkontor AB